Wikkelhoed die op verschillende manieren
gespeld kan worden, zo ontstaat iedere
keer een nieuwe Turnaround
materiaal: gekookte wol.

Turnaround